Vizyonumuz;

Milletler dil, inanç, kültür, soy gibi belli değerler üzerinde var olur ki bunlardan belki de en önemlisi dildir. Dil, millet için millî benliğin, millî anıların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi değerlerin, buluş ve oluşumunun ortak hazinesidir. Bizim “Misyon”umuz da “Türkçe” Eğitimi Balkanlarda Var Ederek Milli ve Manevi değerlerimize sahip çıkma “Vizyon”umuza hizmet etmektir.

#etkinlikler Etkinliklerimiz