8. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

17 – 19 Kasım 2022 Aksaray – Kapadokya / Türkiye
Bildiri Son Kabul: 15 Ekim 2022